Konfidencialitātes politika

Klientu privātie dati tiek izmantoti vienīgi preces nosūtīšanai. Nekādas citas darbības ar privātiem datiem netiek veiktas.